Wednesday, 10 January 2018

Islam og Kvinnesyn

Innenfor Islamsk kultur så er det ikke uvanlig at kvinnene får deler av skylden om hun blir voldtatt eller seksuelt trakassert. Her har du to eksempler:
Mange sier ofte at dette har ingenting med Islam å gjøre, men at det er en ukultur som har påvirket Islamsk kultur utenfra. Sannheten er den motsatte. Islam har Muhammad med 13 koner og konkubiner som moralsk eksempel i 2018, men de finner også inspirasjon i Koranen for nettopp å skylde det på jenta om hun ikke kler seg sømmelig. 

(Quran 33:59) O Prophet, tell your wives and your daughters and the women of the believers to bring down over themselves of their outer garments. That is more suitable that they will be known and not be abused.

Jeg mener også at folk generelt burde kle seg sømmelig, men om det skulle være slik at kvinner velger å kle seg usømmelig så hører ikke slike handlinger hjemme i en sivilisert verden. Ingen har rett  til å seksuelt trakassere noen uavhengig av hvordan de kler seg. At du finner slike vers i Koranen forteller oss at det som ofte observeres i Islamsk kultur er direkte konsekvent med Koranens Islamske lære. 

Om du ikke er overbevist så anbefales denne videoen: Her

I Islam er det ikke mannen som må lære selvkontroll om en kvinne kler seg usømmelig, men det er altså kvinnens egen feil om hun blir misbrukt. Islam trenger ingen Reformasjon, men progresjon. En Islam som er konsekvent med Koranen og Muhammad er nettopp en del av problemet.

Vi skal være glade for at Jesus behandlet kvinner helt motsatt av det Muhammed gjorde og det Koranen anbefaler. Det Bibelske livssynet vektlegger en moral der det ikke er utvendige og andre mennesker som må forandre seg, men hvert individ må selv internt forandre og kontrollere seg.


Saturday, 6 January 2018

Kirken som pådriver for Islam

Jeg anbefaler ikke mange artikler direkte på denne bloggen. Men disse var såpass interessante at de er verdt å lese. Redaktør for dagen Vedbjørn Selbekk kommenterer den banebrytende boken til professor Tvedt og hvordan kirken har bidratt til Islam's vokst i Norge.

Artikkelen: Kirken har ansvar for Islam's vekst

- Kirkelig godhet gav Islam vekst

- Den viktigste boken i 2017

Tuesday, 2 January 2018

Russel Brand mener Jesus er mer relevant enn noen gang

I denne artikkelen deler den Engelske kjendisen Russel Brand sine refleksjoner rundt Jesus og reise fra dop til rehabilitering. Interessant lesning.

Artikkelen: Her

Saturday, 30 December 2017

Viktigheten av å ha mot

Mot er en egenskap som er utrolig viktig, men som få mennesker besitter. Viktigheten av denne egenskapen kan ikke undervurderes. Mange mennesker er gode, moralske, men mangler mot. Det hjelper svært lite å ha et samfunn med gode mennesker som er nøytrale når ondskapen kommer. Nazismen, Kommunismen og Fascismen fikk inntog fordi mange gode mennesker var nøytrale. De nektet å tale saken for de undertrykte fordi prisen for å stå ut å bryte konsensusen var for stor. Jøder og arbeiderklassen ble slaktet av Nazistene og Kommunistene fordi gode mennesker manglet mot og gjorde ingenting. I dagens samfunn ser vi veldig mye av det samme. Vi har heldigvis ikke Kommunisme og Nazisme som dominerer i Vesten, men vi har veldig mange mennesker uten mot.

Mennesker som forandrer verden er mennesker som er moralske og som har mot. En trenger begge egenskapene sammen for å kneble totalitære ideologier. I dagens samfunn har vi Islamismen og Kultur Marxismen i tillegg til en sekulær høyreside som har potensiale til å utvikle seg i en farlig retning om feil mennesker får styring.

I dagens Norge er de som kanskje har sviktet aller mest er biskoper og statskirkens prester. De fungerer som et ekkokammer for politiske eliter. Sannheten er at Bibelens autoritet er forlatt og de preker et helt annet evangelium enn du finner i Bibelen. De mangler moralsk kompass og mot. Uten noen av disse kan ikke kirken fungere som moralsk veileder. Ateister skriver ofte mer reflektert om Kristendommen enn prester og biskoper. Det finnes åpenbart unntak, men de er få av dem som er ute i det offentlige.


1 Peter 3:17 Det er bedre å lide, om Gud så vil, når en gjør det gode, enn når en gjør det onde. 

Det er bedre å lide for Gud enn å støtte politisk korrekthet og annen ondskap. Om en ikke har mot så kan en be Herren om å få det. Herren kalte profeter i GT og brukte vanlige fiskere som disipler. Jesus gav dem mot gjennom den Hellige Ånd til å preke og si ting som var i strid med romerriket sin konsensus. Det samme kan skje idag om vi bare er villige til å imitere Jesus sine ord og handlinger der vi er villige til å lide for sannhetens skyld. Vi må også be om mot. Dette er noe Herren kan gi oss om vi ber om det. Bibelsk moral og mot er sprengstoff som er nødvendig for et bedre samfunn.
Thursday, 28 December 2017

Ateisten Kent Anderson om Jesus

Forfatteren og Document journalisten Kent Anderson har skrevet en veldig interessant artikkel om Jesus og religion. Artikkelen: Her. Jeg vil poste noen korte deler av artikkelen som jeg synes var interessante. Anbefaler at du leser hele artikkelen, men her er begynnelsen og slutten:


Andersen sier,

"Mange kritiserer meg for at jeg ikke behandler religioner likt. Årsaken er imidlertid enkel: Det er grunnleggende og tydelige forskjeller på religioner og ringvirkningene de skaper i samfunnet. De forskjellene har sin kilde i opphavsmannen, og selv ikke den mest ihuga ateist kan unngå å se de monumentale forskjellene på Jesus og Muhammed, deres gjerning, deres historie og deres arv. Det er bare Kirken og folk som har som jobb å ivareta Jesu budskap som ikke ser disse enorme forskjellene. Derfor vil det være herlig paradoksalt at en ateist skriver et forsvar for Jesus. Det er jo jul for oss ikke-troende også."


Han forsetter,

"Ideen om at vi alle skal være litt snillere mot hverandre, og skape et bedre samfunn gjennom tilgivelse mens vi lever (og ikke bare tenke på å frelse oss selv til et behagelig liv etter døden) – se, dét kan vi ateister anerkjenne og stå sammen med kristne om. Der møtes vi. Livet må være mer enn å ligge på kne for en lunefull mannegud, overvåket av et lunefullt macho-presteskap og håpe på a pie in the sky eller 70 jomfruer when you die, fullstendig i en forutbestemt skjebnes makt. Det var den gamle pakten. Jesus er den nye pakten, og ingen bør få oppheve den uten videre. Den som er uten synd, får heller kaste den første steinen på ateisten som sier det.
Jeg er altså den gudløse som har en viss svakhet for Jesus, selv om jeg ikke tror på alt det andre styret rundt ham. Nå skjønner du hvorfor. Kirken, geistligheta, muhammedanere og de fanatisk bibeltro er sikkert himmelropende uenige, og ønsker vel at lynet treffer meg. Det har ikke skjedd ennå, men jeg holder meg inne i tordenvær, for sikkerhets skyld.
Uansett ønsker jeg alle sammen en riktig god jul!
Husk å være litt snillere med hverandre, og gjør barna glade."
Min egen kommentar til dette er at Andersen har rett i en del av det han skriver. Merkelig at våre prester og biskoper ikke ser ut til å forstå at Kristendom og Islam er som dag og natt, mens ateisten Andersen forstår dette bedre enn noen. Flere av mine bøker som jeg skal lese i ferien er nettopp av ateister som forklarer viktigheten av Kristendommen. Det jeg har lest til nå har i likhet med det Andersen skriver vært mye reflektert og bedre enn det politisk korrekte budskapet jeg leser av biskoper og en del prester (det finnes unntak).

Martin Luther King Jr. er et våre store forbilder

I juleferien fikk jeg sjans til å lese to bøker skrevet om Martin Luther King Jr. som var en Amerikansk teolog, pastor, nobel pris vinner som kjempet for rettigheter for etnisk afrikanske Amerikanere i Usa. De fleste vet hvem King er, men overraskende så vet svært så altfor få hvor utrolig viktig rolle Bibelen spilte i hans kampanje. King var først og fremst teolog som elsker Jesus og var drevet av kjærlighet og ikke hat. Han var også inspirert av Ghandi som igjen var inspirert av Jesus. Martin Luther King's liv, lære og kampanje er noe alle bør studere.

Det er flere ting jeg lærte fra disse bøkene:

1. King sin kampanje var bygget på teologiske sannheter. At mennesket er skapt like og skapt i Guds bilde var viktige bærebjelker.

2. King sin kampanje var drevet av Jesus eksempel der pasifisme, kjærlighet og tilgivelse stod i sentrum.

3. Til tross for at hvite Amerikanere hadde misbrukt sin makt og var rasister så hatet ikke King den hvite mann. Han elsket alle mennesker og belønte hat med kjærlighet akkurat som Jesus.

4. King var ekstremt dyktig og forsiktig at han ikke foret ekstremister på begge sider. Han unngikk passiviteten på den ene siden og de som prekte black power på den andre siden. Han gikk inn for en moderat bevegelse der svarte og hvite kunne gå sammen og kjempe for like rettigheter. King var ikke ute etter spesielle rettigheter, men like rettigheter.

5. King skjønte at Amerikas grunnleggende dokumenter var gode i seg selv. Problemet var ikke dokumentene, men heller hvem som ble inkludert i rettighetene dokumentene beskrev. King ville ikke forandre uavhengighets erklæringen. Han ville at alle skulle være inkludert og bli gi samme rettigheter. Ikke forandre konstitusjonen, men å legge til amendments som gjorde at etnisk Afrikanske Amerikanere fikk like rettigheter.

6. King var nærmest ikke politisk. Ingen vet med sikkerhet om King var Republikaner eller Demokrat. Han bygget en bevegelse som alle kunne joine. Meget smart.

7. King var en rett mann på rett tid og det er nesten utenkelig å tenke at en bedre person kunne ledet kampen for sivile rettigheter. Personlig ser jeg dette på som en Guddommelig inngripen i historien der Gud reiste opp en mektig Gudfryktig leder som gjorde ferdig jobben som Abraham Lincoln begynte. Martin Luther King er en av Amerikas aller viktigste personer gjennom historien. Alle kan lære av hans eksempel.

Nedenfor finner du sitater fra King som viser hvor utrolig viktig rolle Gud og Bibelen spilte i hans liv og i kampanjen.


King fikk sin nobel pris i Oslo og i en sine leksjoner Desember 11, 1964 sa han, "Deeply etched in the fiber of our religious tradition is the conviction that men are made in the image of God and that they are souls of infinite metaphysical value, the heirs of a legacy of dignity and worth."

- "I am a clergyman as well as a civil rights leader and the moral roots of our war policy are not unimportant to me."

- "Indeed, segregation and discrimination are strange paradoxes in a nation founded on the principle that all men are created equal."

- "I have tried to stand between these two forces, saying that we need emulate neither the "do-nothingism" of the complacent nor the hatred and despair of the black nationalist. For there is the more excellent way of love and nonviolent protest. I am grateful to God that, through the influence of the negro church, the way of nonviolence became an integral part of our struggle."


- "One day the South will know that when these disinherited children of God sat down at lunch counters, they were in reality standing up for what is best in the American dream and for the most sacred values in our Judeo-Christian heritage, thereby bringing our nation back to those great wells of democracy which were dug deep by the founding fathers in their formulation of the Constitution and the Deceleration of Independence."

- "And so we've come here today to dramatize a shameful condition. In a sense, we've come to our nation's capital to cash a check. When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence, they were signing a promissory note to which every American was to fall heir. This note was a promise that all men, yes, black as white men, would be guaranteed the unalienable rights of "Life, Liberty and the pursuit of Happiness"

- "I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed-we hold these truths to be self-evident that all men are created equal." (I have A Dream Speech)

- "I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character." (I have A Dream Speech)

- Free at last, free at last. Thank God almighty, we are free at last. (End of I have A Dream Speech)


  • King says, “There must be a recognition of the sacredness of human personality. Deeply rooted in our political and religious heritage is the conviction that every man is an heir to a legacy of dignity and worth. Our Hebraic-Christian tradition refers to this inherent dignity of man in the Biblical term the image of God.”
  • Martin Luhter King said, “For in a real sense, America is essentially a dream… One of the first things we notice in this dream is an amazing univerisalism. It does not say some men, but it says all men… ANd there is another thing we notice in this dream that ultimately distinguishes democracy and our form of government from all totalitarian regimes that emerge in history. It says that each individual has certain basic rights that are neither conferred by nor derived from the state. To discover where they came from, it is necessary to move back behind the dim mist of eternity, for they are God given. Very seldom if ever in the history of the world has a socio-political document expressed in such profoundly elequoent and unequivocal lanuage the dignity and the worth of human personality. THe American dream reminds us that every man is heir to the legacy of worthiness."

Sitatene finner du i bøkene.


Denne artikkelen anbefales sterkt: Her

Hitler ønsket at han tilhørte Islam

Vi får ofte høre at Hitler var kristen. Ettersom Hitler brukte mye propaganda for å vinne stemmer og popularitet så er det ikke alltid lett å skille mellom hva Hitler egentlig mente og hva som var propaganda. Hitler var nok verken kristen eller ateist. Han var nok nærmest en slags før kristent tysk hedenskap som var blandet med moderne naturalistiske ideer. I Table Talks finner du Hitler's syn på Kristendommen hentet fra personlige samtaler som i mye større grad reflekterer hva Hitler faktisk mente og trodde. 

Hitler var ikke kristen: Her

Hitler hadde derimot sans for Islam. Dette bør ikke overraske noen som har studert politisk Islam ettersom mye av Muhammed sitt liv og lære er like brutalt som mye av det Hitler gjorde. 

Hitler sa, "you see, it's been our misfortune to have the wrong religion.... The Mohammedan religion... would have been more compatible to us than Christianity." (Albert Speer, Inside the Third Reich: Memoirs (New York: Simon and Schuster, 1970). p. 96)

The Furher complained, "Had Charles Martel not been victorious at Poitiers... then we should in all probability have been converted to Mohammedanism, that cult which glorifies the heroism and which opens up the seven Heavens to the bold warriors alone. Then the Germanic races would have conquered the world. Christianity alone prevented them from doing so." (Adolf Hitler, Hitler's Table Talk, 1941-1944: His Private Conversations, trans Norman Cameron, 1953, p. 667)

Islam er i likhet med Nazismen en ideologi som dyrker styrke i tillegg til å være totalitær. Lederne får all makt i begge ideologiene og kan detalj styre livene til folk. Kanskje vi ikke bør være sjokkert at nettopp Mein Kampf selger godt nettopp i Muslimske land. De har også til felles at Jødehatet står nesten like sterkt hos Islam som hos tidligere Nazister. 


Ateismen dreper

I julferien har jeg fått litt tid til å lese ulike bøker ettersom jeg forbereder meg på undervisning til våren. En bok jeg akkurat har lest ferdig heter, 'Atheism Kills' av Barak Lurie. Lurie var selv ateist, men kom selv til tro etter å granske argumentene for Gud og Bibelen. Han er idag advokat og har tatt seg tiden til å skrive denne meget reflekterte boken om ateismen. Denne boken er er ikke en typisk apologetikk bok. Den berører apologetiske spørsmål om Gud, men fokuserer mer på ateismens konsekvenser for sivilisasjonen. Budskapet i denne boken er at ateismen suger livskraften ut sivilisasjonen og kan best beskrives som en parasitt eller en kreft som suger næringen og kraften utav sivilisasjonen. Ateismen har kun kritikk, men ingenting konstruktivt å erstatte tro på den Bibelske Guden med. Vi har aldri sett en bærekraftig sivilisasjon i historien. De tidligere ateist landene der Kommunismen dominerte har lært av sine feil og går mot Kristendommen. Mens vi i Europa og Amerika virker til å ikke ha noe som helst av de 100 millioner livene og ødeleggelsene som kommunisme og ateismen produserte. Her har du noen poeng fra boken:
1. Når Gud blir liten så blir staten stor. En stor, mektig og totalitær stat er nettopp det ateismen har produsert alle steder der den har dominert over tid. Menneskenaturen trenger system, regler og struktur. Om en ikke får dette fra Gud så må en få dette fra et annet sted. Staten tar denne rollen når Bibelens Gud blir undergravd. Resultatet blir katastrofalt for alle. Historien taler klart at dette stemmer.

2. Når ondskap blir begått i Kristendommens navn så er dette i strid med Jesus lære fordi vi har en standard. Ikke bedøm ting utifra hvordan det blir misbrukt var en advarsel fra Augustine. Når ondskap blir begått i ateismens navn så er dette verken for eller imot ateismens standard. Nettopp fordi de ikke har standard. Alt er relativt. Det finnes ingen standard der ateismens handlinger kan dømmes ved. Det ironiske er at ateister ofte bruker Kristendommens standard og moral imot Kristendommen, mens de omtrent aldri anvender den til seg selv. Uten Gud så har vi ingen standard og moral er relativt. 

3. Når troen på Gud forsvinner så forsvinner hatet mot ondskapen. Den tidligere Amerikanske presidenten Ronald Reagan ble skjelt ut av sekulære når han kalte kommunist Russland et ondt rike. Reagan som Kristen hatet ondskap, mens de sekulære hatet Reagan fordi han hatet ondskap og pekte den ut. Kommunismen drepte 100 millioner mennesker. Om dette ikke kvalifiserer å kalles ondt så er det ingenting som kvalifiserer. Et eksempel på dette er et gudløst og motløst Europa omtrent aldri bruker ord som, 'godt og ondt' men heller syk og frisk. Europa klarer ikke engang å forsvare seg mot Islamsk terrorisme. Europeiske ledere er en del av en gudløs og døende sivilisasjon som har mistet sin livskraft. De har sluttet å få barn, tror ikke på fremtiden og har mistet sitt moralske kompass. De hater ikke ondskap. 

4. Ateismen nekter å innse at vi lever i en virkelighet som er skapt. Med andre ord så nekter den å innordne seg etter virkeligheten som den faktisk er. At menn og kvinner er likestilte, men biologisk og mentalt ulike er et eksempel. Et annet eksempel hvordan ateisme alltid leder til utopier der mennesker dreper for å skape det perfekte samfunn på jord. Ateismen nekter å innse at forandring kan kun skje over tid og i tråd med å konservere det positive i vår fortid. Ateismen nekter også innse at menneskenaturen ikke er god innerst inne. Vi er en blanding av godt og ondt. Makt gjør mennesker korrupt og absolutt makt gjør mennesker absolutt korrupt. Mektige ledere vil derfor alltid misbruke sin makt. Syndige uperfekte ledere kan aldri frelse syndige mennesker. Ateismen nekter å ta innover seg denne historisk observerbare sannheten. Isteden konstruerer den en egen virkelighet som ofte er i strid med hvordan virkeligheten er for deretter å presse sin virkelighet på den egentlige virkeligheten. Ateismens virkelighet er basert på hvordan de mener verden bør være og ikke hvordan verden faktisk er. Denne virkelighets fornektelsen er ikke bare feil, men også destruktiv og historisk har den drept hundrevis av millioner av mennesker. Forskjellen på en skapt og konstruert virkelighet er som dag og natt og er forskjellen mellom et stabilt og et ustabilt samfunn. 


Ateismen dreper. Men den dreper ikke bare individer når den får innpass over tid. Den dreper også sivilisasjonens sjel. Når sivilisasjonens sjel blir drept så er det bare et tidsspørsmål før sivilisasjonen faller. Forhåpentligvis så vil Vesten innse dette før det er for sent. 


Thursday, 21 December 2017

Interessant bok om gamle Egypt

Paul Johnson er en av mine favoritter blant historikere. Han skriver meget godt og interessant om emner som kan virke tørre. Evnen hans til å sette sammen komplisert og tørr informasjon på en lettfattelig måte er imponerende. Denne boken er intet unntak. Om du vil lære om gamle Egypt som var en viktig og mektig sivilisasjon så er dette en veldig god bok å begynne med.


Kristne eller Islamske verdier?

Jeg har hatt gleden av å lese mange gode bøker om Islam. Flere av dem har jeg skrevet om og anbefalt på denne bloggen. Men av alle de gode bøkene så topper kanskje denne listen. Nonie Darwish bodde i Egypt i 30 år og vokste opp som Muslim. Etterhvert ble hun Kristen og flyttet til Usa. I boken sammenligner hun Islamske og Bibelske verdier og forklarer hvordan det påvirker samfunnet og sivilisasjonen. Hun kjenner Islam og Kristendommen ettersom hun tidligere var Muslim og nå er Kristen. I tillegg har hun satt seg grundig inn i både Islam og Kristendom og hvordan de ulike religionene fungerer. I denne boken deler hun alt hun har lært. Og jeg må si at jeg ble veldig imponert av denne boken. Dette er en bok som burde bli oversatt til norsk og leses av alle.

Kanonbra bok!


Her har du oppsummering av forskjellene hun beskriver mellom Kristendom og Islam. Kristendom først og deretter Islam. Disse kan virke litt brutale for de som ikke kjenner til politisk Islam. Men husk at Nonie Darwish vokste opp som Muslim i et Muslimsk land og har studert Islam over et helt liv. Hun dokumenterer også sine påstander veldig godt. I tillegg har hun en usedvanlig god forståelse av Kristendom som også er et liv som hun både har levd og studert i mange år.

1. Vi er alle syndere vs de er alle syndere

2. Livet er hellig vs døden er tilbedelse (jihad)

3. Å ære Gud vs å ære mennesker

4. Døm synden og ikke synderen vs døm synderen og ikke synden (skyld og skam)

5. Frelse fra synd vs immunitet fra synd

6. Å bli ledet av Den Hellige Ånd vs manipulert av menneskelig terror

7. Gud frelseren vs Allah han som ydmyker andre

8. Åndens helbredelse, kropp og sjel, vs ingen helbredelse trengst

9. Jesus kom for å frelse vs vi må redde Allah og Muhammed

10. Jesus døde for oss vs vi må dø for Allah

11. Bekjennelse av synd vs skjule synd

12. Krig mot djevelen vs krig mot kjøtt og blod

13.  Sannheten vil sette deg fri vs å lyve er påbudt

14. Tillit vs mistillit

15. Tro vs underordning

16. Frykt ikke vs frykt som blir tvunget

17. Guds barn vs fiender eller slaver av Allah

18.  En mann og en kvinne vs en mann og et harem av kvinner

19. Transformasjon vs konformitet

20. Forandre deg selv vs forandre andre

21. Frykt Gud vs frykte mennesker

22. Lovprisning vs forbannelse

23. Personlig/privat bønn vs bønn i det offentlige

24. Be for alle mennesker vs be kun for Muslimer

25. Hevn hører Herren til vs hevn tilhører Muslimer

26. Tilgivelse og nåde vs feiring av å ikke tilgi

27. Å holde oppe menneskerettigheter vs å ofre menneskets rettigheter

28. Arbeids etikk vs velstand gjennom erobring

29. Vi er mer enn erobrere vs erobring må forbli

30. Gud elsker alle vs Allah hater ikke Muslimer

31. Elsk dine fiender vs hate Allahs fiender

32. Fredens pakt vs krigens pakt

33. Selvkontroll vs kontrollere andre

34. Syndens lønn er døden vs død i fysisk jihad er veien til tilgivelse

35. Stolhet er en synd vs Allah er stolt

36.Ydmykhet  vs stolthet

37. Misunnelse er en synd vs de som misunner kan sette onde øyne på de det de begjærer

38. Lyst og fråsting er synder vs lyst og fråsting er Allahs måte å lure mennesker til Jihad

39. Sinne er en synd vs sinne er et redskap til makt

40. Å stole på seg selv vs å være avhengige av Caliphate og staten

41. Elsk din nabo vs drep din ikke Muslimske nabo

42. Menn og kvinner skal ikke begå utroskap vs  bare kvinnene må være trofaste

43. Å stjele er syndig vs å stjele ikke Muslimer's eiendom er en rett

44. Du ska ikke bære falsk vitnesbyrd vs å lyve og baksnakke er en selvfølge for å forsvare Islam

45. Du skal ikke begjære vs du skal begjære Allahs fienders eiendom

46. Bibelen vs opprør mot Bibelen

47. Konstitusjonell republikk vs totalitært teokrati

48. Kristendom kontrollerer synden vs Islam kontrollerer staten

49. Guds rike er ikke av denne verden vs Allah og staten er ett

50. Staten tjener folket vs folket tjener staten

51. En etisk revolusjon vs a counter etisk revolusjon

52. I harmoni med menneskets natur vs jobbe imot menneske naturen

53. Glede vs skam


Forskjellen mellom Kristendom og Islam er gigantiske. De som sier at all religioner er like kunne knapt tatt mer feil. Alle religioner er svært ulike. Kristendom og Islam er som dag og natt.
Saturday, 16 December 2017

Politisk Islam og det totalitære

I denne artikkelen (her) så advarer Bill Warner mot politisk Islam som er en totalitær politisk ideologi. Jeg deler Warner sin bekymring for fremtiden. Det finnes åpenbart mange moderate og freds elskende Muslimer. Men blant unge Muslimer så er det beklageligvis det Saudia Arabia sin Wahhabisme som sprer seg i rekordfart. Om du vil vite hvordan fremtiden ser om denne utgaven for innpass i Europa fremover så er det ikke verre enn å se hvordan samfunn styrt av Islam er idag. De røde er mest korrupte og de gule er de minst korrupte.

Artikkelen til Warner forklarer den totalitære utviklingen bra. Anbefales: Why Islam is a totalitarian system and a threat for every non-Muslim country
Wednesday, 13 December 2017

En Veldig God Bok av Hanne Nabintu Herland

Hanne Nabintu Herland har gitt et ny bok som også er tilgjengelig på engelsk. Jeg leste boken ferdig og synes den var veldig bra. Herland gjør det så altfor få Kristne gjør. Nemlig å kombinere Bibeltro med å involvere seg i kulturen. Herland viser i boken at hun besitter store kunnskaper innenfor kultur, historie, filosofi, religion og teologi. Boken er en integrering av mange disipliner der hun forklarer utviklingen og hva som må til for å løse problemet.

Sekulariseringen av kulturen er en av hoved årsaken til den indre svekkelsen av vår kultur, og vi må gjeninnføre Kristendommen for å løse mange av disse problemene. Herland påpeker mange av konsekvensene av Kristendommens svekkelse, men påpeker også viktigheten av filosofi, kultur, historie og annet. Boken kan beskrives som en helhetlig løsningen for helhetlige mennesker. Vi trenger å møte hele mennesket. Herland gjør en glimrende jobb i boken med nettopp dette fordi hun argumenterer utifra så mange ulike disipliner. 

Det interessante med denne boken er at den kan leses av nesten hvem som helst uavhengig av religion eller annen bakgrunn. Boken er lettlest, men holder også et godt akademisk nivå. Det er veldig imponerende å se den mengden med litteratur Herland har lest. Og også hvordan hun setter dette sammen og argumenterer for hvordan vi mistet kulturen og hvordan den kan gjenopprettet.


Min kritikk av boken er omtalen av Pave Francis. Herland kritisere også mye av politisk korrektheten. Hun kritiserer en politisert kirke med prester og biskoper som er lakeier for politiske eliter. Men pave Francis blir beskrevet i positive ordlag. John Paul II og Ratzinger var imponerende paver. Dette sier jeg til tross for min uenighet teologisk med den katolske kirke. Det er derfor overraskende å se at Francis blir utelatt kritikken som Herland kritiserer kirken for. Pave Francis er den mest politiske korrekte paven kirken har hatt på veldig lang tid. Han fremtrer som en Marxist og er selve manifestasjonen på alt Herland kritiserer i boken. Ettersom Herland  kritiserer nettopp kultur Marxismen så er det veldig overraskende å se at en pave som virker til å ha blitt innsatt av politikere blir utelatt kritikken. Han representerer tross alt 1 millard katolikker og er en viktig del av problemet. 


Til tross for dette så vil jeg likevel si at Herland's bok bør leses av alle. En viktig og god bok som jeg håper for mange lesere.
Relevante poster

Ulikhet er roten til all ondskap Pope Francis


Thursday, 7 December 2017

Video som forklarer politisk korrektheten

Politisk Islam og dagens Kultur Marxisme er totalitære ideologier som brer seg utover dagens akademia i rekordfart. Denne videoen forklarer tankegangen bak politisk korrektheten. Anbefales!


Video: Why the Left Loves Islam?


Wednesday, 22 November 2017

Nok et eksempel på de totalitære tendensene på Universitetet

I dette korte klippet så får vi se hva vi kan vente i fremtiden hvis ikke flere står opp og kjemper for frihet. Dagens situasjon på mange av universitetene i Vesten begynner å vise likhetstrekk med Brave New World og Orwell's 1984. Hør dette klippet og klyp deg selv i armen for å se om det faktisk er en spøk eller virkelighet. Kultur Marxistene lover likhet, men produserer samfunn med ulikhet og tyranni.

Synden til jenta i lydopptaket var å dele andre perspektiv enn det som var mainstream. På mange av topp universitetene er det ikke lenger rom for å ta opp og å diskutere ideer en er uenig med. Og ikke nok med det universitetene hyrer folk til å kontrollere språket til folk. Disse fungerer som tystere. Skremmende utvikling for alle er informert om Kommunismen, Nazismen og Fascismen. Det var ikke lenge siden, og det viser seg at vi skal kjempe kampen for frihet nok en gang.

Lyd opptak: Her

Her har du et veldig interessant intervju av Lindsay Shepherd der hun forklarer hva som skjedde. Verdt å se: Her

Wednesday, 15 November 2017

Sannheten om Thanksgiving

På mange Amerikanske universiteter blir studenter lært opp til å hate sitt eget land. Løgnene om historien er mange og er ideologisk drevet. Thanksgiving er intet unntak. I denne 5 min videoen kan du lære sannheten om Thanksgiving som er en dag som forteller oss om Gud, samarbeid, kjærlighet og at ulike etniske grupper faktisk kan jobbe sammen med hverandre isteden for å egge opp hat. Anbefales!

Thanksgiving 5 min video: Her

Tuesday, 14 November 2017

Hvorfor har Saudi Arabia sverd på flagget mens vi har et kors?

Ayaan Hirsi Ali spurte engang hvorfor har Saudi Arabia et sverd på flagget om Islam er fredens religion? Saudia Arabia og Mekka er hva Israel og Jerusalem er for Jøder og Kristne. På Saudia Arabia sitt flag som er selve fødestedet til Muhammed finner du altså trosbekjennelsen til Islam og et sverd. Sverdet er et symbol på erobring, mens korset er symbol på tilgivelse fra synd og frelse. Kontrastene kunne knapt vært større.

Det som er så utrolig ironisk er at vi som Kristne som faktisk har en frelser som faktisk ikke brukte vold og prekte fred blir alltid belært av våre ledere om religionskriger gjort i Kristendommens navn. Mens Islam stadig blir pekt ut som fredens religion til tross for at Muhammed er historiens verdens mest voldelige og brutale religiøse leder. Kirken ble forfulgt i sine 300 første år og ble drept, mens Muhammed drepte og plyndret det som ikke fulgte han. Krig er konsekvent med livet og læren til Muhammed, mens krig gjort i Kristendommens navn var i strid med det Bibelske idealet til Jesus. Likevel blir vi ofte fortalt det motsatte. Disse to flaggene bør være med å fortelle litt om forskjellene på verdiene. Dette til tross for at Norge ikke ble Kristnet med fred. Vi tilber heldigvis ikke Olav den Hellige, men Jesus Kristus som prekte fred.

Islam og drapene på Hinduer


William Durant var en av de største historikerene som har levd. Hans verk om sivilisasjonen er et mesterverk som er flittig sitert. Et helt liv viet til historie studie gjorde at han fikk en enorm innsikt i historien. 

To sitater fra Durant, 

"The Islamic conquest of India is probably the bloodiest story in history. It is a discouraging tale, for its evident moral is that civilization is a precious good, whose delicate complex of order and freedom, culture and peace, can at any moment be overthrown by barbarians invading from without or multiplying within." (page 451) “The Mohammedan conquest of India is probably the bloodiest story in history. The Islamic historians and scholars have recorded with great glee and pride the slaughters of Hindus, forced conversions, abduction of Hindu women and children to slave markets and the destruction of temples carried out by the warriors of Islam during 800 AD to 1700 AD. Millions of Hindus were converted to Islam by sword during this period.” (p. 459)

Francois Gautier in his book ‘Rewriting Indian History’ (1996) wrote:

“The massacres perpetuated by Muslims in India are unparalleled in history, bigger than the Holocaust of the Jews by the Nazis; or the massacre of the Armenians by the Turks; more extensive even than the slaughter of the South American native populations by the invading Spanish and Portuguese.”

Det vanlige tallet som en regner er at Muslimer i de 1000 årene de styrte India så drepte de hele 80 millioner Indere. Vi ser selvsagt ingen unnskyldning fra fra Islamske land på samme måten som Europa og Usa som stadig må unnskylde seg for sine synder. Årsaken til dette er at Islamske land nesten aldri har drevet selvkritikk. Islam er alltid løsningen og aldri problemet. Erdogan har benektet at det Armeniske folkemordet noen gang skjedde. 


Svært få vet om dette til tross for at det er godt dokumentert. Det blir aldri nevnt til tross for at det er mye verre enn Holocaust. Det som også er skremmende er hvor enormt godt dette stemmer overens med livet til Muhammed (Surah kap 9 som er siste kommando og kapitlet i Koranen). I tillegg bekrefter Ibn Khaldun som levde rundt samme tid presist hvor de hentet sin inspirasjon fra.

Ibn Khaldun 1332-1406 er en av Islams aller største historikere gjennom historien. Han har en legendarisk status hos Muslimene. Han sier, "In the Muslim community, the holy war is a religious duty, because of the universalism of the Muslim mission and the (obligation to) to convert everybody to Islam either by persuasion or force".  (Ibn Khaldun, The Muqaddimah, translated by Franz Rosenthal, Bollingen Series, (Princeton, NJ: Princeton University Press 1967, p. 183).

I lys at dette bør vi ikke være sjokkert. Det er totalt konsekvent med læren til Islam. Monday, 13 November 2017

Den Europeiske Unionen og Kristendommen

Mye av dagens problemer i Europa og EU sin kollaps kommer som et resultat av flere ting. Men en ting som står sentralt er mangelen på Kristendom. Å ikke nevne Kristendommen som sentralt i Europas historie er som å snakke om norsk historie uten å snakke om vikinger. Men EU er åpenbart styrt av sekulære og de valgte å avvise sannheten om Europa sin historie. Kristendommen har vært et nødvendig lim i Europa som gitt mer fred enn vi ellers kunne fått. Første og andre verdenskrig kom som et resultat av avvisningen av Kristendommen.

Robert Schuman som var en av EU sine opprinnelige grunnleggere hadde en helt annen visjon for Europa. Jeff Fountain har dokumentert EU sin historie med hensyn til Kristendommen i boken, 'Deeply Rooted'.

To bethink ourselves of
the Christian basics of Europe
by forming a democratic model
of governance
which through reconciliation
develops into
a ‘community of peoples’
in freedom, equality,
solidarity and peace
and which is
deeply rooted
in Christian basic values.
Robert Schuman
(1958)


Christianity Today: A draft of the new European Union constitution fails to acknowledge the role of God and Christianity on the continent. Some Christians are outraged. The document does mention Europe's "religious heritage." (Her)

Douglas Murray som er en journalist og homofil ateist reagerte også på dette. Han sier i boken, The Strange Death of Europe,

"In the 2000s this debate had a focal point in the row over the wording of the new EU Constitution and the absence of any mention of the continent's Christian heritage. Pope John Paul II and his successor tried to rectify the mission. As the former wrote in 2003, 'While fully respecting the secular nature of the institutions I wish once more to appeal to those drawing up the future European constitutional treaty, so that it will include a reference to the religious and in particular the Christian heritage of Europe."


EU valgte å ikke nevne Kristendommen i konstitusjonen. Resultatet ser vi i dagens Europa som er et døende kontinent. Vi hadde mulighet etter andre verdenskrig å reformere oss selv og å gå tilbake til våre røtter. Men vi valgte feil og dagens Europa går mot utfordrende tider av flere ulike grunner. Boken til Murray går mer grundig til verks og forklarer hvorfor Europa er døende.

Peter Hitchens (broren til nyateisten Christopher Hitchens) var var en ateist og en Lenin-Marxis som ble Kristen. Han forklarer og legger ut mange interessante poeng om Kristendommens betydning for Vesten: Her

Det Kristne Livssynet og Miljø Bevegelsen

Jeg er glad i både miljø og dyr og er overbevist at vi må bevare begge. Men dagens miljøvern bevegelser virker ofte til å ha holdninger som vil bli kvitt skille mellom natur og åndelig virkelighet, menneske, dyr og natur. Leksjonen av døds apostelen og filosofen Peter Singer forteller oss litt om hva vi kan vente i fremtiden: Her

Bibelen har et helt annet budskap:

1 Mos 1:26 Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» 27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem.

Bibelen gir oss her flere grunnleggende punkter:

1. Gud skapte naturen. Han er ikke en del av den, og naturen er ikke Gud. Naturen er skapt av Gud. Tilbe Gud og ikke naturen. Dette var en revolusjonerende ide når Moseboken ble skrevet for minst 3000 år siden. Hednings nasjonene tilba naturen. 

2. Naturen kan ikke tilbes fordi den er amoralsk, mens Gud er moralsk. 

3. Skapelsen hadde en mening, nemlig den endelige skapningen som er mennesket. 

Vi skal verne om og bevare naturen, altså bruk og ikke misbruk. Men naturen er til for mennesket og ikke mennesket for naturen. Vi beveger oss mot en kultur der skillet begynner å fjernes. Resultatet vil bli katastrofalt der vi vil få et enormt ineffektivt samfunn der vi ikke kan bruke resursene i naturen for å skape produkter som er bedre for mennesket. Vi vil tape arbeidsplasser, menneskeverd og kan med tiden ende med et samfunn som i India der folk lar rotter spise maten fordi ingen vil drepe rotter som er gudommelige. Land som har likestilt dyr og natur (panteisme) er land som historisk har dårlige å bo i. Årsaken er avvisningen av det Kristne livssynet.

Februar 20, 2014 så angrep en pit bull en 4 år gammel gutt, Kevin Vincente. Guttens fjes ble ødelagt og måtte gå gjennom mange operasjoner. En Facebook side ble opprettet for å samle penger. Men pengene var ikke satt opp for Kevin, men for hunden. The, "Save Mickey" siden fikk 70,000 likes og samlet sammen mer en nok penger til å gi hunden rettslig beskyttelse slik at den ikke måtte bli avlivet. Det var også talglys og videoer som beskyttet hunden.

En må spørre seg selv hva som har skjedd at folk virker til å bry seg mer om hunden enn om gutten? Årsaken er veldig enkel. 1 Mosebok 1:26-27 er blitt avvist på dagens universiteter og skillet mellom natur og menneske er blitt mindre. Resultatet er at vi er i ferd med å miste menneskeverdet og forståelsen av at mennesket er over naturen og dyrene. Ikke for misbruk, men for Bibelsk ansvarlig og god forvaltning av ressursene. 

To andre eksempler som bekrefter mye av det samme:
James Lovelock som er en av grunnleggerne av den grønne bevegelsen sier, "Environmentalism has "become a religion" and does not pay enough attention to facts, according to James Lovelock." Han har også beskrevet naturen som en levende organisme. 

På Vestens universiteter er disse ideene veldig utbredt. Og det som skjer på universitetene blir ikke der. Det vil i stor grad påvirke lovverket og samfunnet ellers.Relevante poster


Kilder: 


Tidligere Muslimer snakker ut

Den tidligere Muslimen og professoren i Islamsk historie og kultur Mark Gabriel Muhammed sa selv at den som forlater Islam skal bli drept (her). I denne videoen så snakker tidligere Muslimer ut om hva som skjer når en forlater Islam. Interessant video. 


I denne videoen får du høre historiene fra Amerikanske Muslimer som gikk fra Islam: Her